Je lepší škobrtnout nohama než jazykem. (Zenón z Kytia)